Zobrazit vše

Six Sigma Yellow Belt

Toto školení poskytne účastníkům základní povědomí o metodice Six Sigma a připraví je na aktivní účast ve zlepšovacích projektech.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 eu cz
Kód kurzu
PU23010126
Řízení v IT
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
Otevřený termín
?
Společně se domluvíme na konkrétním datu. Jedná se o nezávaznou objednávku.
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: PU23010126-0002
Cena bez DPH
14 000 Kč

Vyjádření účastníků

Vojtěch K.
T-mobile
"Kurz byl super a velmi mě bavil."
Jan K.
T-mobile
"Vynikající lektor, srozumitelné příklady."
Michaela O.
T-mobile
"Zatím nejlepší školení z absolvovaných. Příjemné vystupování, srozumitelné příklady z praxe."

Popis kurzu

Představíme účastníkům základní principy, nástroje a výhody zavedení koncepce Lean Six Sigma. Během tohoto prakticky zaměřeného kurzu budou účastníci hledat řešení pro svůj reálný byznys case.

Komu je kurz určen

Školení Six Sigma Yellow Belt je obvykle určeno pro různé skupiny lidí v organizaci, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti Six Sigma a přispět k zlepšení procesů. Toto školení může být vhodné pro:
 • Zaměstnance: Kteří jsou zapojeni do procesů v organizaci a chtějí se stát aktivními členy projektů na zlepšení kvality a efektivity.
 • Vedení středního managementu: Kteří chtějí pochopit, jak Six Sigma může přinést výhody pro organizaci a jak efektivně řídit projekty v rámci metodiky Six Sigma.
 • Týmy na zlepšování kvality: Kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti Six Sigma a stát se účinnějšími členy týmu pracujícího na zlepšení procesů.
 • Zaměstnance ve výrobním a služebním sektoru: Kteří mají zájem na zvyšování kvality, snižování vad a zlepšování procesů v jejich pracovním prostředí.
 • Lidi, kteří chtějí seznámit se s Six Sigma: Kteří nejsou přímo spojeni s procesy, ale chtějí rozumět této metodice a zvýšit své povědomí o kvalitě a procesním zlepšení.
 • Každého, kdo má zájem o certifikaci: Kteří chtějí získat Six Sigma Yellow Belt certifikaci jako uznání svých znalostí a schopností v oblasti Six Sigma.

Obsah kurzu

Den 1: Základy Six Sigma a DMAIC
Úvod do Six Sigma  
 • Co je Six Sigma a jeho historie
 • Principy Six Sigma: Důraz na kvalitu, procesy a data
 • Role a odpovědnosti Yellow Belt v Six Sigma
DMAIC metodika
 • Definice: Jak identifikovat problém a stanovit cíle projektu
 • Měření: Sběr dat a vyhodnocení výchozího stavu procesu
 • Analýza: Identifikace hlavních příčin problému
 • Zlepšení: Návrh a implementace řešení
 • Kontrola: Monitorování a udržování dosažených zlepšení
 • Příklady projektů DMAIC
Nástroje a techniky Yellow Belt
 • Flowcharts a procesní mapování
 • Histogramy a analýza dat
 • Ishikawa diagram (Fishbone diagram)
 • 5S metoda pro organizaci pracovního prostoru
 • Metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act)
Den 2: Pokročilé techniky a praxe
Statistické nástroje
 • Základy statistiky pro Six Sigma
 • Standardní odchylka, průměr, rozsah
 • Základní statistické testy: t-test, ANOVA
 • Kontrolní grafy pro monitorování procesu
Praxe Six Sigma
 • Praktické cvičení na procesních mapách a histogramy
 • Cvičení na identifikaci příčin problémů pomocí Ishikawa diagramu
 • Analýza reálných dat a řešení jednoduchých problémů
Certifikace a závěr
 • Test na ověření Yellow Belt znalostí
 • Diskuze o budoucím využití Six Sigma v praxi
 • Otázky účastníků a zhodnocení školení

Certifikace

Součástí školení je certifikační zkouška.
Test se skládá ze 20 otázek. Yellow Belt neobsahuje statistické výpočty, ale vyžaduje porozumění, jak správně aplikovat jednotlivé vysvětlené techniky.
Po úspěšném složení testu (80%) obdrží uchazeč Yellow Belt certifikát.

Cíle

Cílem školení Six Sigma Yellow Belt je připravit účastníky na základní úroveň zapojení do Six Sigma projektů a poskytnout jim povědomí o metodice Six Sigma a nástrojích, které se v této metodice používají.

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Aktuality ke kurzu

Náhledový obrázek novinky
DevOps 14. 4. 2024
Metoda Six Sigma a její výhody

Six Sigma je metodologie pro řízení procesů a zlepšování kvality, která se zaměřuje na minimalizaci variability a nedokonalostí v procesech a produktech. Cílem Six Sigma je dosáhnout maximální kvality výstupů a minimalizovat výskyt chyb nebo vadných produktů.

Náhledový obrázek novinky
ITIL 1. 2. 2024
Jaké existují certifikace ITIL 4?

Certifikační schéma ITIL 4 lze přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivce i organizace. Používá modulární, vrstvený přístup, který umožní vybudovat komplexní pohled na řízení služeb nebo se zaměřit na konkrétní znalosti.

Náhledový obrázek novinky
ITIL 11. 1. 2024
Konference itSMF: AI ve službách IT

V lednu 24. a 25. proběhne konference itSMF, jejímž organizátorem je itSMF Czech Republic. S nástupem umělé inteligence přichází otázka, zda by měla být správa IT služeb inteligentní a zda by měla být pod správou umělé inteligence (AI). 

Vyjádření účastníků

Vojtěch K.
T-mobile
"Kurz byl super a velmi mě bavil."
Jan K.
T-mobile
"Vynikající lektor, srozumitelné příklady."
Michaela O.
T-mobile
"Zatím nejlepší školení z absolvovaných. Příjemné vystupování, srozumitelné příklady z praxe."

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Aktuality ke kurzu

Náhledový obrázek novinky
DevOps 14. 4. 2024
Metoda Six Sigma a její výhody

Six Sigma je metodologie pro řízení procesů a zlepšování kvality, která se zaměřuje na minimalizaci variability a nedokonalostí v procesech a produktech. Cílem Six Sigma je dosáhnout maximální kvality výstupů a minimalizovat výskyt chyb nebo vadných produktů.

Náhledový obrázek novinky
ITIL 1. 2. 2024
Jaké existují certifikace ITIL 4?

Certifikační schéma ITIL 4 lze přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivce i organizace. Používá modulární, vrstvený přístup, který umožní vybudovat komplexní pohled na řízení služeb nebo se zaměřit na konkrétní znalosti.

Náhledový obrázek novinky
ITIL 11. 1. 2024
Konference itSMF: AI ve službách IT

V lednu 24. a 25. proběhne konference itSMF, jejímž organizátorem je itSMF Czech Republic. S nástupem umělé inteligence přichází otázka, zda by měla být správa IT služeb inteligentní a zda by měla být pod správou umělé inteligence (AI). 

Proč s námi