Zobrazit vše

Rozdíl mezi Six Sigma a Lean Six Sigma

Obě metodiky se zaměřují na zlepšování procesů a zvyšování efektivity. Mají ale různé přístupy a cíle. Pojďme se podívat na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma metodikami.

Co je Six Sigma?

Six Sigma je metodika zaměřená na snižování variability a chyb v procesech. Hlavním cílem je dosáhnout téměř dokonalé kvality. K identifikaci a odstranění příčin defektů a chyb využívá data. Tuto metodiku vyvinula ji společnost Motorola v 80. letech.

Klíčové prvky Six Sigma

  • Metodologie DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) = strukturovaný přístup je používán pro zlepšení stávajících procesů
  • Statistické nástroje = SPC (Statistical Process Control), kontrolní diagramy, regresní analýza, testování hypotéz a další
  • Snižování chyb a zlepšování procesů => maximální kvalita

Více o se dočtete v článku Metoda Six Sigma a její výhody.

Co je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma kombinuje principy Lean (štíhlého) řízení a Six Sigma, aby vytvořila komplexní přístup ke zlepšování procesů. Zatímco Six Sigma se zaměřuje na snižování variability a defektů, Lean se soustředí na odstranění plýtvání.

Klíčové prvky Lean Six Sigma

  • DMAIC + Lean = Lean nástroje a techniky jsou integrovány do každé fáze DMAIC metodiky
  • Statistické nástroje = 5S, Kaizen a Kanban pro zlepšení toku a snížení nehodnototvorných činností
  • Integrovaný přístup = spojuje nástroje a techniky jak z Lean (odstranění plýtvání) a Six Sigma (snižování variability a defektů)

Hlavní rozdíly mezi Six Sigma a Lean Six Sigma

Rozdíl mezi Six Sigma a Lean Six Sigma


Jakou metodiky vybrat?

Volba mezi Six Sigma a Lean Six Sigma závisí na specifických potřebách vaší organizace. Pokud je vaším hlavním cílem snížení variability a zvýšení kvality pomocí statistických analýz, může být Six Sigma vhodnější volbou. Pokud se snažíte zlepšit celkovou efektivitu procesů, snížit plýtvání a zároveň zlepšit kvalitu, Lean Six Sigma může být ideální řešení.

Bez ohledu na to, kterou metodiku si vyberete, oba přístupy mohou výrazně přispět ke zlepšení výkonnosti vaší organizace. Investice do školení a certifikace v těchto metodikách se může vyplatit v podobě lepší kvality produktů, vyšší efektivity procesů a spokojenějších zákazníků.


Vyberte si z našich školení a získejte certifikátProč s námi