Zobrazit vše

Úvod do strojového učení

Jedná se o úvodní kurz pro začátečníky, kteří se strojovým učením nemají žádné zkušenosti a chtějí udělat první kroky k jeho praktickému používání.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21110284
Umělá inteligence (AI)
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
12. - 13. 6. 2023
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21110284-0013
Cena bez DPH
7 990 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21110284-0003
Cena bez DPH
7 990 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21110284-0004
Cena bez DPH
7 990 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Popis kurzu

Účastníci se dozvědí, co je to strojové učení, jaké typy strojového učení se v praxi nejčastěji používají a jak jednotlivé algoritmy fungují. Nebudeme se zabývat přesným matematickým popisem, ale spíše intuitivním porozuměním, které je nezbytné pro efektivní používání a správnou volbu různých nástrojů a knihoven. Velkou pozornost věnujeme způsobům vyhodnocení natrénovaných modelů, problémům s přeučováním, přípravě dat a praktickým poznatkům, které se ve škole nedozvíte.

Každý účastník si s využitím open source knihoven prakticky vyzkouší naprogramovat jednoduché algoritmy pro klasifikaci, regresi a detekci anomálií.

Požadované znalosti

 • Základní znalost programování v Pythonu
 • Středoškolské znalosti lineární algebry, matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Bude předpokládáno základní porozumění pojmům jako vektor, matice, vektorový prostor, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů a znalost násobení matic a derivace funkcí.

Obsah kurzu

Den 1.
 • Co je to strojové učení
 • Typy strojového učení (klasifikace, regrese, řazení, reinforcement learning, clustering, detekce anomálií, doporučování, optimalizace)
 • Příprava data (rozdělení datových množin, vyváženost dat, šumy v datech, normalizace a standardizace atributů, rozpoznání přeučování a obrana proti němu)
 • Evaluace modelů pro klasifikace (accuracy, precision, recall, matice záměn, ROC křivka, AUC)
 • Základní algoritmy pro klasifikaci (baseline modely, naivní bayesovský klasifikátor, logistická regrese, Support Vector Machines, rozhodovací stromy, ensemble metody)
 • Rychlotutoriál scikit learn (načítání a transformace dat, trénování modelů a predikce, pipelines, evaluace)
 • Praktická úloha na klasifikaci
 • Základní algoritmy pro regresi (analytické metody, gradient descent, SVR, regresní stromy)
 • Evaluace regresních modelů (mean squared error, absolute squared error)
 • Praktická úloha na regresi
Den 2.
 • Základní algoritmy pro shlukování (K-means, hierarchické shlukování, metody pro určení počtu shluků)
 • Praktická úloha na shlukování
 • Úvod do neuronových sítí (proč jsou populární, výhody/nevýhody, perceptron)
 • Nejpoužívanější aktivační funkce (Sigmoid, Linear, Tanh, Relu, Softmax)
 • Vícevrstvé sítě (Algoritmus zpětné propagace chyby a stochastic gradient descent, konvoluce, pooling a regularizace)
 • Trénování neuronových sítí (epocha, iterace, batch learning)
 • Rychlotutoriál Keras (instalace TensorFlow + Keras, návrh sekvenčního modelu, optimalizátory a trénování, způsob práce s daty)
 • Praktické úlohy na klasifikaci a regresi pomocí neuronových sítí

Lektoři

 Jiří Materna
Jiří Materna

Je specialista na strojové učení se zkušenostmi s jeho aplikacemi v průmyslu od roku 2007. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuje na volné noze, nabízí vývoj machine learning řešení na míru, organizuje konferenci Machine Learning Prague a píše blog ML Guru.

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi