Zobrazit vše

MS-203 - Microsoft 365 Messaging

Tento kurz zkoumá klíčové prvky správy zpráv Microsoft 365, včetně přenosu zpráv a toku pošty, zabezpečení zpráv, hygieny a dodržování předpisů, infrastruktury zpráv a hybridních zpráv. Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří ve své organizaci nasazují a spravují infrastrukturu zasílání zpráv pro Microsoft 365.
Úroveň
Určeno účastníkům se základními znalostmi a zkušenostmi
středně pokročilý
Délka kurzu
5 dnů
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010225
Microsoft 365
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
31. 7. - 4. 8. 2023
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21010225-0014
Cena bez DPH
41 400 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010225-0003
Cena bez DPH
41 400 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010225-0004
Cena bez DPH
41 400 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Komu je kurz určen

Správci zpráv (Messaging Administrator deploys), který nasazuje, konfiguruje, spravuje a řeší problémy s příjemci, oprávněními, ochranou pošty, tokem pošty a veřejnými složkami v místních i cloudových podnikových prostředích. Mezi odpovědnosti patří správa hygieny zpráv, infrastruktura zpráv a hybridní konfigurace a migrace. Chcete-li implementovat zabezpečenou hybridní topologii, která splňuje obchodní potřeby moderní organizace, musí správce zpráv spolupracovat se správcem zabezpečení a správcem Microsoft 365 Enterprise. Správce zpráv by měl mít praktické znalosti o typech ověřování, licencování a integraci s aplikacemi Microsoft 365.

Obsah kurzu

Modul 1: Správa transportu Pipeline
V tomto modulu se dozvíte o různých transportních komponentách Exchange, jak funguje směrování zpráv a jak nakonfigurovat tok zpráv pro vaši organizaci. Prozkoumáte úkoly, které musí správci zasílání zpráv dokončit, aby mohli konfigurovat přenos zpráv. Zkontrolujete možnosti přenosu zpráv a naučíte se, jak konfigurovat domény a konektory a jak implementovat pracovní postup schválení pro zasílání zpráv. Naučíte se také, jak spravovat pravidla přenosu, což jsou velmi výkonné konfigurace pro řízení Lekce
 • Přehled přepravních služeb
 • Konfigurace přenosu zpráv
 • Správa přepravních pravidel
 • Lab: Konfigurace přenosu zpráv
Modul 2: Správa a řešení problémů s tokem pošty
V tomto modulu prozkoumáte součásti toku pošty a naučíte se, jak spravovat tok pošty, což je zásadní úkol pro každého správce serveru Exchange. Budete studovat rozdíly mezi správou toku pošty v nasazeních Exchange Online, Exchange Server a Exchange Hybrid. Od správy toku pošty přejdete k řešení problémů s tokem pošty, jako jsou e-maily, které nejsou správně směrovány ve vaší organizaci nebo mimo ni, nebo když nelze úspěšně navázat zabezpečená připojení. Dozvíte se více o nástrojích, které společnost Microsoft poskytuje, aby vám pomohla najít hlavní příčinu vašich problémů a opravit tok pošty. Poté přejdete z řešení potíží s tokem pošty na řešení problémů s přenosem, jako jsou problémy se sítí, problémy s konektory a agenty a problémy s architekturou, a také způsob řešení problémů s koexistencí. Nakonec se naučíte, jak zkontrolovat protokoly událostí, protokolů a sledování, když bude dokončeno veškeré řešení potíží s dostupností služby a přenosem zpráv a problém stále přetrvává, nebo pokud musíte najít historická data o problémech v minulosti.
Lekce
 • Správa toku pošty
 • Odstraňování problémů s tokem pošty
 • Odstraňování problémů s přepravou
 • Odstraňování problémů s protokoly
 • Laboratoř: Podmíněné směrování pošty
Modul 3: Správa zpráv
V tomto modulu se dozvíte o funkcích a funkcích Microsoft Exchange Online Protection (EOP). Naučíte se také, jak naplánovat směrování zpráv pro tuto službu, která poskytuje zásady proti malwaru a antispamu, které chrání vaši organizaci před spamem a malwarem a chrání vaši organizaci před porušením zásad pro zasílání zpráv. Poté zkontrolujete antimalwarovou a antispamovou ochranu, kterou poskytují Exchange Server a Online Protection, a naučíte se, jak nakonfigurovat filtry, zásady a nastavení SPAM a malware, aby poskytovaly ochranu vašim uživatelům. Ukončíte modul zkoumáním Advanced Threat Protection (ATP) a toho, jak rozšiřuje ochranu poskytovanou EOP filtrováním cílených útoků, které by mohly projít řadou obran EOP, včetně pokročilých hrozeb, jako jsou útoky nulového dne v e-mailových přílohách a dokumentech Office a časová ochrana před škodlivými URL. Dozvíte se, jak Microsoft 365 ATP chrání uživatele před pokročilými hrozbami prostřednictvím funkcí, jako jsou bezpečné přílohy a bezpečné odkazy, a jak generuje zprávy, které správcům poskytují přehled o útocích zaměřených na jejich nájemce prostřednictvím e-mailu.
Lekce
 • Plánování zpráv
 • Správa zásad proti malwaru a spamu
 • Správa pokročilé ochrany před hrozbami
 • Lab: Správa hygieny zpráv
Modul 4: Správa dodržování předpisů
Tento modul začíná popisem různých funkcí dodržování předpisů v Centru zabezpečení a dodržování předpisů (SCC), které mohou správci zasílání zpráv použít k dosažení souladu s právními a regulačními požadavky. Tento modul podporuje dodržování předpisů na serveru Exchange zkoumáním funkcí dodržování předpisů, které jsou k dispozici v Centru pro správu Exchange pro nasazení Exchange Serveru a hybridních aplikací. Z důvodu komplexních požadavků na uchování v moderních prostředích zasílání zpráv se tento modul zaměřuje na to, jak se provádí archivace pomocí Exchange, abyste svým uživatelům mohli poskytnout efektivní a kompatibilní prostředí. Rovněž prozkoumáte, jak je vašim uživatelům poskytováno další archivní úložiště, jak jsou zprávy automaticky zpracovávány a archivovány a jak protokolování auditu v Exchange, které poskytuje informace o akcích správce, delegáta a uživatele v poštovních schránkách uživatelů a vaší organizaci Exchange. Nakonec, protože organizace musí dodržovat zákonné požadavky na zjišťování (související s organizačními zásadami, dodržováním předpisů nebo soudními spory), prozkoumáte, jak vám eDiscovery pro Microsoft Exchange může pomoci při hledání zjišťování relevantního obsahu v poštovních schránkách.
Lekce
 • Soulad se zasíláním zpráv v SCC
 • Soulad se zprávami na serveru Exchange
 • Správa online archivace a auditu serveru Exchange
 • Správa vyhledávání obsahu
Modul 5: Správa organizačních nastavení
Tento modul začíná zkouškou, jak spravovat ověřování pro zasílání zpráv. Tento modul se zaměřuje na to, jak zajistit, aby uživatelské účty byly dobře chráněny a zabezpečeny, a jak nasadit více funkcí zabezpečení, které nezavádějí zbytečnou složitost každodenní práce uživatelů, což může mít za následek nižší produktivitu podnikání a nová bezpečnostní rizika. Poté přejdete z ověřování zpráv na nastavení organizace, kde se naučíte konfigurovat nastavení, která platí pro celou organizaci nebo pro mnoho uživatelů v organizaci. Nakonec prozkoumáte, jak nakonfigurovat sdílení organizace.
Lekce
 • Správa ověřování pro zasílání zpráv
 • Konfigurace organizačního nastavení
 • Konfigurace organizačního sdílení
Modul 6: Správa mobilních zařízení
V tomto modulu začnete zkoumáním správy mobilních zařízení v Microsoft 365 a také tím, jak zásady Exchange ActiveSync a zásady poštovních schránek mobilních zařízení toto úsilí podporují. Poté prozkoumáte, jak spravovat a řešit problémy s přístupem k mobilním zařízením. Tento modul poté zkoumá, jak konfigurovat přístup i infrastrukturu pro mobilní zařízení, porozumět důsledkům vzdáleného vymazání mobilního zařízení a naučit se alternativní metody pro správu mobilních zařízení.
Lekce
 • Zásady poštovních schránek pro mobilní zařízení
 • Správa přístupu k mobilním zařízením
 • Lab: Implementace ActiveSync
Modul 7: Správa oprávnění na základě rolí
Tento modul zkoumá, jak správci zpráv spravují oprávnění na základě rolí, což je základní úkol pro každého správce zpráv. Protože Exchange Server i Exchange Online používají model oprávnění Role Based Access Control (RBAC), zkoumá tento modul základy správy RBAC. Závěrem modulu je prozkoumání toho, jak musí správce zasílání zpráv pečlivě plánovat a konfigurovat oprávnění, aby nedošlo k ohrožení jejich prostředí nebo celé služby Active Directory.
Lekce
 • Správa rolí správce
 • Správa rolí uživatelů
 • Nastavení Exchange - oprávnění RBAC a AD Split
 • Lab: Správa rolí a zásad povolení
Modul 8: Správa objektů a zdrojů příjemce
Tento modul zkoumá některé z nejběžnějších úkolů, které správci zpráv provádějí - vytváření a konfigurace příjemců e-mailů, seznamů a zdrojů. Tento modul zkoumá různé typy příjemců serveru Exchange Server, včetně toho, jak se od sebe liší. Modul se poté zaměřuje na různé úkoly, které vyžadují vytvoření a správu příjemců Exchange na serveru Exchange, včetně poštovních schránek uživatelů, poštovních schránek zdrojů, sdílených poštovních schránek, poštovních kontaktů a uživatelů pošty. Dozvíte se také, jak spravovat oprávnění pro příjemce a jak vytvářet a spravovat skupiny.
Lekce
 • Příjemci burzy
 • Vytváření a správa příjemců na burze
 • Správa e-mailových adres, seznamů a zdrojů
 • Lab: Vytváření objektů a zdrojů příjemce
Modul 9: Správa veřejných složek
V tomto modulu se dozvíte o veřejných složkách na serveru Exchange, zkontrolujete aspekty plánování nasazení veřejných složek a proberete alternativy k veřejným složkám. Dozvíte se také, jak implementovat a spravovat poštovní schránky veřejných složek, veřejné složky a oprávnění veřejných složek a jak vytvářet a spravovat veřejné složky s povolenou poštou. Závěrem modulu je prozkoumání toho, jak sledovat a řešit problémy související s veřejnou složkou.
Lekce
 • Plánování hierarchie veřejných složek
 • Implementace a správa veřejných složek
 • Odstraňování problémů s veřejnými složkami
 • Lab: Implementace veřejných složek
Modul 10: Plánování hybridního prostředí
V tomto modulu prozkoumáte požadavky nezbytné k implementaci hybridního nasazení a dozvíte se o funkcích a komponentách, které jsou vyžadovány při implementaci hybridního nasazení. Tento modul zkoumá všechny aspekty plánování, které jsou požadovány před spuštěním Průvodce hybridní konfigurací. To zahrnuje možnosti konfigurace HCW, stejně jako podrobnosti o přenosu konfigurace organizace (OCT) a hybridním agentovi. Modul končí kontrolou možností toku pošty pro hybridní nasazení.
Lekce
 • Vyměňte hybridní požadavky na nasazení
 • Plánování spuštění Průvodce hybridní konfigurací
 • Lab: Připravte Azure AD na hybridní synchronizaci
Modul 11: Provádění migrací poštovních schránek
Tento modul zkoumá možnosti, které jsou k dispozici pro migraci e-mailů na Exchange Online, například provedení migrace nebo použití funkce FastTrack k přesunu poštovních schránek ze stávajících poštovních serverů na Exchange Online. Tento modul shrnuje možnosti migrace a koexistence a doporučuje, kdy použít kterou možnost. Modul poté prozkoumá požadavky na spuštění migrace IMAP, možnosti migrace, které jsou k dispozici, a kroky, které jsou prováděny během migrace. Modul poté prozkoumá, jak plánovat a provádět jak mezní, tak fázovanou migraci. Porovnává každý z těchto dvou přístupů k migraci a dozvíte se o požadavcích, aktivitách plánování a procesu migrace pro každou možnost. Závěrem modulu je prozkoumání důležitých dalších úkolů migrace, jako je migrace souboru PST a úvahy o migraci veřejné složky.
Lekce
 • Plánování migrace poštovních schránek
 • Provádění migrací IMAP
 • Provádění cutover a fázovaných migrací
 • Provádění pokročilých migrací
Modul 12: Nasazení a řešení problémů s hybridním prostředím
V tomto modulu se naučíte klíčové oblasti, které je třeba plánovat ohledně serverů Edge Transport. Poté se dozvíte o požadavcích a osvědčených postupech pro konfiguraci hybridního nasazení, což je první krok pro vaši organizaci Exchange, bez ohledu na to, zda chcete propojit své místní organizace Exchange a Exchange Online pro dlouhodobou koexistenci nebo jako součást strategie cloudové migrace. V tomto modulu poté prozkoumáte, jak spravovat hybridní nasazení a implementovat pokročilé hybridní funkce. Pokryjete funkce, které vyžadují úspěšné hybridní nasazení, jako je koexistence veřejné složky nebo úložiště příloh OneDrive pro firmy pro místní poštovní schránky. Tento modul končí úvodem do technik řešení potíží pro hybridní nasazení. Naučíte se, jak řešit problémy se synchronizací adresářů, včetně průchozího ověřování (PTA) a řešení problémů s jednotným přihlášením, přenosem Exchange a klientským přístupem a řešením problémů s replikací poštovní schránky.
Lekce
 • Nasazení a správa serveru Edge Transport
 • Konfigurace hybridního nasazení pomocí HCW
 • Implementace pokročilé hybridní funkce
 • Řešení problémů s hybridním nasazením
 • Lab: Nasazení hybridního prostředí 

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • Nakonfigurovat a spravovat přepravu dat
 • Spravovat a řešit problémy s tokem pošty a přepravou
 • Spravovat zprávy a dodržování předpisů
 • Spravovat ověřování pro zasílání zpráv
 • Nakonfigurovat organizační nastavení a sdílení
 • Spravovat mobilní zařízení
 • Spravovat oprávnění na základě rolí
 • Vytvářejte a spravujte objekty a zdroje příjemců
 • Plánujte, implementujte a řešte problémy s veřejnými složkami
 • Naplánujte hybridní prostředí
 • Proveďte migraci poštovní schránky
 • Nasazení a řešení problémů s hybridním prostředím 
 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi