Zobrazit vše

MS-101 - Microsoft 365 Mobility and Security

Kurz Microsoft 365 Mobility and Security je určen pro osoby, které usilují o roli správce Microsoft 365 Enterprise. Tento kurz zahrnuje tři ústřední prvky podnikové správy Microsoft 365 - správu zabezpečení Microsoft 365, správu dodržování předpisů Microsoft 365 a správu zařízení Microsoft 365. 
Úroveň
Určeno účastníkům s pokročilejšími znalostmi a zkušenostmi
pokročilý
Délka kurzu
5 dnů
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21010222
Microsoft 365
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
12. - 16. 6. 2023
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21010222-0012
Cena bez DPH
37 200 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010222-0003
Cena bez DPH
37 200 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21010222-0004
Cena bez DPH
37 200 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Popis kurzu

Ve správě zabezpečení prozkoumáte všechny běžné typy vektorů hrozeb a narušení dat a to, jak řešení zabezpečení Microsoft 365 řeší tyto bezpečnostní hrozby, včetně použití Microsoft Secure Score, Azure Active Directory Identity Protection, Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Bezpečné přílohy a Bezpečné odkazy. V oblasti správy dodržování předpisů prozkoumáte klíčové aspekty správy dat, včetně správy informačních práv, šifrování zpráv, prevence ztráty dat (DLP), správy záznamů na místě, archivace a uchovávání, vytváření zásad a tipů zásad DLP a Azure a Windows Ochrana informací. Ve správě zařízení Microsoft 365 se naučíte, jak společně spravovat zařízení s Windows 10, jak přecházet z Configuration Manageru na Intune a jak implementovat Windows Autopilot, Windows Analytics a správu mobilních zařízení.

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen osobám, které aspirují na roli Microsoft 365 Enterprise Admin a absolvovaly jednu z certifikačních cest pro správce Microsoft 365 na základě rolí.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do metrik zabezpečení Microsoft 365
V tomto modulu prozkoumáte všechny běžné typy vektorů hrozeb a narušení dat, kterým dnes organizace čelí, a naučíte se, jak řešení zabezpečení Microsoft 365 řeší tyto bezpečnostní hrozby, včetně přístupu Zero Trust. Seznámíte se s Microsoft Secure Score, Privileged Identity Management a Azure Active Directory Identity Protection.
Lekce
 • Vektory hrozeb a porušení údajů
 • Model nulové důvěryhodnosti
 • Bezpečnostní řešení v Microsoft 365
 • Úvod do Microsoft Secure Score
 • Správa privilegovaných identit
 • Úvod do Azure Active Directory Identity Protection
 • Lab: Nastavení nájemce a PIM
Modul 2: Správa služeb zabezpečení Microsoft 365
Tento modul zkoumá, jak spravovat bezpečnostní služby Microsoft 365, včetně Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments a Safe Links. Seznámíte se s různými zprávami, které monitorují váš stav zabezpečení.
Lekce
 • Úvod do online ochrany Exchange
 • Úvod do pokročilé ochrany před hrozbami
 • Správa bezpečných příloh
 • Správa bezpečných odkazů
 • Monitorování a zprávy
 • Lab: Správa služeb zabezpečení Microsoft 365
Modul 3: Microsoft 365 Threat Intelligence
V tomto modulu pak přejdete ze zabezpečovacích služeb na informace o hrozbách; konkrétně pomocí řídicího panelu zabezpečení a pokročilé analýzy hrozeb, abyste si udrželi náskok před možnými narušeními zabezpečení.
Lekce
 • Přehled Microsoft 365 Threat Intelligence
 • Pomocí řídicího panelu zabezpečení
 • Konfigurace pokročilé analýzy hrozeb
 • Implementace zabezpečení cloudových aplikací
 • Lab: Implementujte informace o hrozbách
Modul 4: Úvod do správy dat v Microsoft 365
Tento modul zkoumá klíčové součásti správy dodržování předpisů Microsoft 365. Začíná to přehledem všech klíčových aspektů správy dat, včetně archivace a uchovávání dat, správy informačních práv, zabezpečené víceúčelové internetové pošty (S / MIME), šifrování zpráv Office 365 a prevence ztráty dat (DLP).
Lekce
 • Úvod do archivace v Microsoft 365
 • Úvod do uchovávání v Microsoft 365
 • Úvod do správy práv na informace
 • Úvod do zabezpečeného víceúčelového rozšíření internetové pošty
 • Úvod do šifrování zpráv Office 365
 • Úvod do prevence ztráty dat
 • Lab: Implementace šifrování zpráv a IRM
Modul 5: Archivace a uchovávání v Microsoft 365
Tento modul se hlouběji věnuje archivaci a uchovávání, přičemž zvláštní pozornost věnuje správě záznamů na místě v SharePointu, archivaci a uchovávání na Exchange a zásadám uchovávání v Centru zabezpečení a dodržování předpisů.
Lekce
 • Správa záznamů na místě v SharePointu
 • Archivace a uchovávání na serveru Exchange
 • Pravidla zachování v SCC
 • Lab: Implementujte archivaci a uchování
Modul 6: Implementace správy dat v Microsoft 365 Intelligence
Tento modul zkoumá, jak implementovat klíčové aspekty správy dat, včetně budování etických zdí v Exchange Online, vytváření zásad DLP z předdefinovaných šablon, vytváření vlastních zásad DLP, vytváření zásad DLP na ochranu dokumentů a vytváření zásadních tipů.
Lekce
 • Hodnocení vaší připravenosti na dodržování předpisů
 • Implementace řešení Compliance Center
 • Budování etických zdí ve službě Exchange Online
 • Vytvoření jednoduché zásady DLP z integrované šablony
 • Vytvoření vlastní zásady DLP
 • Vytvoření zásady ochrany osobních údajů k ochraně dokumentů
 • Práce s politickými tipy
 • Lab: Implementujte zásady DLP
Modul 7: Správa správy dat v Microsoft 365
Tento modul se zaměřuje na správu správy dat v Microsoft 365, včetně správy uchovávání v e-mailu, řešení problémů se zásadami uchovávání a tipů zásad, které selhávají, a také řešení citlivých dat. Poté se naučíte, jak implementovat Azure Information Protection a Windows Information Protection.
Lekce
 • Správa uchování v e-mailu
 • Řešení potíží se správou dat
 • Implementace Azure Information Protection
 • Implementace pokročilých funkcí AIP
 • Implementace ochrany informací ve Windows
 • Lab: Implementace AIP a WIP
Modul 8: Správa vyhledávání a vyšetřování
Tento modul uzavírá tuto část správy dat zkoumáním toho, jak spravovat vyhledávání a vyšetřování, včetně vyhledávání obsahu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů, vyšetřování protokolu auditování a správy pokročilého eDiscovery.
Lekce
 • Hledání obsahu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů
 • Auditování vyšetřování protokolu
 • Správa pokročilého eDiscovery
 • Lab: Správa vyhledávání a vyšetřování
Modul 9: Plánování správy zařízení
Tento modul poskytuje důkladné prozkoumání správy zařízení Microsoft 365. Začnete plánováním různých aspektů správy zařízení, včetně přípravy zařízení Windows 10 na společnou správu. Naučíte se, jak přejít z nástroje Configuration Manager na Microsoft Intune, a seznámíte se s Microsoft Store pro podnikání a správu mobilních aplikací.
Lekce
 • Úvod do společného řízení
 • Příprava zařízení se systémem Windows 10 na společnou správu
 • Přechod z nástroje Configuration Manager na Intune
 • Úvod do Microsoft Store pro firmy
 • Plánování správy mobilních aplikací
 • Lab: Implementace Microsoft Store pro firmy
Modul 10: Plánování strategie nasazení systému Windows 10
Tento modul se zaměřuje na plánování vaší strategie nasazení Windows 10, včetně toho, jak implementovat Windows Autopilot a Windows Analytics, a plánování vaší aktivační služby předplatného Windows 10.
Lekce
 • Scénáře nasazení Windows 10
 • Implementace a správa autopilota Windows
 • Plánování strategie aktivace předplatného systému Windows 10
 • Řešení chyb při upgradu na Windows 10
 • Úvod do Windows Analytics
Modul 11: Implementace správy mobilních zařízení
Tento modul se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM). Naučíte se, jak jej nasadit, jak zaregistrovat zařízení do MDM a jak spravovat dodržování předpisů zařízení.
Lekce
 • Plánování správy mobilních zařízení
 • Nasazení správy mobilních zařízení
 • Registrace zařízení do MDM
 • Správa souladu zařízení
 • Lab: Správa zařízení pomocí Intune 

Materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Cíle

Aktivní účastí v tomto kurzu se dozvíte o následujících tématech:
 • Metriky zabezpečení Microsoft 365
 • Bezpečnostní služby Microsoft 365
 • Microsoft 365 Threat Intelligence
 • Správa dat v Microsoft 365
 • Archivace a uchovávání v Office 365
 • Správa dat v Microsoft 365 Intelligence
 • Hledání a vyšetřování
 • Správa zařízení
 • Strategie nasazení Windows 10
 • Správa mobilních zařízení 

Předchozí kurzy

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi