Zobrazit vše

Kubernetes workshop

Od budování vlastního clusteru až po provozování cloudových nativních aplikací s Kubernetes, tento workshop pokrývá vše pomocí poutavých příkladů a aktivit.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
2 dny
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
PU23010008
Kubernetes
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
17. - 18. 10. 2024
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: PU23010008-0013
Cena bez DPH
20 000 Kč
Otevřený termín
?
Společně se domluvíme na konkrétním datu. Jedná se o nezávaznou objednávku.
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: PU23010008-0001
Cena bez DPH
20 000 Kč
Otevřený termín
?
Společně se domluvíme na konkrétním datu. Jedná se o nezávaznou objednávku.
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: PU23010008-0002
Cena bez DPH
910,00 €

Vyjádření účastníků

Václav H.
"Lektor znal problematiku do hloubky a zodpověděl jakýkoli dotaz. Při výkladu postupoval systematicky a vždy dával prostor pro dotazy. Takže mám jen slova chvály :)"

Popis kurzu

Kubernetes je platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro správu kontejnerových úloh a služeb, která usnadňuje deklarativní konfiguraci a automatizaci. Má velký, rychle rostoucí ekosystém. Služby, podpora a nástroje Kubernetes jsou široce dostupné.

Požadované znalosti

Základy práce s Dockerem a Kubernetes.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Obsah kurzu

Základní koncepty Kubernetes
 • API server, 
  • řídící rovina, pracovní uzly
 • Kubernetes API objekty, API skupiny
 • Manifesty a objekty Kubernetes YAML
 • Základní druhy objektů
  • Pods, ConfigMaps, Secrets
  • Služby, štítky a anotace
  • Nasazení, StatefulSets
  • Jmenné prostory
  • Ingresses
  • Vlastní zdroje
 • Ovladače Kubernetes
  • Plánovač, ...
ÚKOLY: 
 • připojte se k serveru K8S
 • vytvořte objekty na serveru API
 • seznam objektů uzlu
 • zajistěte popisky a anotace
Pokročilý kubectl
Použití parametrů kubectl pro vlastní skriptování a zpracování objektů
 • připojení ke vzdálenému clusteru K8s
 • formáty --output a --template
 • --selector
 • --dry-run=

ÚKOLY: 
 • Použijte více souborů `kubeconfig`
 • Použijte filtrování a výstupy kubectl
 • Porovnejte sekce `.spec` a `.status` objektu k8s
Nasazení aplikací s aplikacemi/v1
Použití `Deployments`, `DaemonSets`, `StatefulSets` pro nasazení a zavádění aplikací.
 • Proč potřebujeme selektory?
 • `Deployment` a vztah k `ReplicaSet`
 • Co je to `revisionHistoryLimit` a co se může pokazit?
 • více `rolloutStategies` a jejich použití
 • K čemu se používá `ownerReference`?
ÚKOLY: 
 • Umístěte  `Deployment`, upravte jej a sledujte výsledky
 • Zkontrolujte zvláštnosti `revisionHistoryLimit`
 • Porovnejte priority `Recreate` a `RollingUpdate`. Vylaďte strategii RollingUpdate
 • Prohlédněte si `ownerReference`
Vystavení kontejnerových služeb vnějšímu světu
Vystavení podů službám pomocí štítků podů. Prozkoumejte více typů služeb.
Ingresses a CertificateManager zpřístupňují službu s protokolem HTTP/HTTPS.
Služby:
 • Rozdíl mezi ClusterIP a bezhlavými službami
 • Použití služby ExternalName pro zjišťování služby
Ingrese:
 • Jak ingrese fungují
 • Jak můžeme použít CertificateManager k získání certifikátů pomocí protokolu ACME
ÚKOLY (Služby)
 • Vystavte moduly pomocí služby...
 • Zkontrolujte odhalenou službu pomocí vyhledávání DNS.
 • Vytvořte bezhlavou službu a porovnejte ji s ClusterIP one
 • Zkontrolujte koncové body služby
 • Vytvořit službu LoadBalancer (pouze v cloudu)

ÚKOLY (Ingrese)
 • Vystavte službu světu na HTTP
 • Nakonfigurujte CertificateManager
 • K získání certifikátu LetsEncrypt použijte CertificateManager
Pod Resource Limity
Použití `resourceLimits`, měkkých a tvrdých limitů, pod tříd `QualityofService`.
Co se může pokazit na limitech zdrojů?

ÚKOLY: 
 • Umístěte resourceLimits na objekty
 • Prozkoumejte, co se stane, když modul překročí limity.
Pod statusy and životní cyklus
Pody mohou mít více stavů a pokročilou inicializaci
 • pomocí `containers` a `initContainers`
 • sondy pod - `startupProbe`, `livenessProbe` a `readinessProbe`
 • použijte háčky `lifecycle` -  `preStop` a `postStart`
 • Použijte `terminationMessagePath`
ÚKOLY: 
 • Použijte initContainers, použijte háčky `preStop` a `postStart`.
 • Prozkoumejte `livenessProbe` a `readinessProbe` v rámci služby.
Pod plánování a afnity
Některé moduly lze spustit pomocí `podPriority`. Jak to lze použít?
Pody lze naplánovat tak, aby byly umístěny na konkrétních uzlech s afinitami.

ÚKOLY: 
 • Vytvořte třídu PriorityClass a použijte ji na uzel.
 • Naplánujte pod do konkrétních uzlů pomocí  `nodeAffinity`.
 • Naplánujte více podů do jednoho uzlu pomocí `podAdffinity`
 • Prozkoumejte pod pomocí „podAntiAffinity“.
Nasazení pomocí Kustomize
K čemu slouží `kustomize` a jaké problémy nám `kustomize` může vyřešit?
ÚKOLY: 
 • Použijte kustomize k nasazení více instancí jedné aplikace
 • Zkontrolujte vygenerované manifesty kustomize.
Demo:
 • Použití kustomize s ArgoCD.
Grafy Helm
Použití Helm pro nasazení aplikací skládajících se z více manifestů. Jaké úkoly pro nás Helm řeší?
ÚKOLY: 
 • Stáhněte si graf z registru
 • Zkontrolujte graf
 • Nasaďte graf do vydání.
 • Přizpůsobte si „hodnoty“ grafu a znovu je rozmístěte. Zkontrolujte nasazené objekty.
 • Volitelně: vytvořte vlastní graf.
Skladování kontejnerů 
Implementace trvalého úložiště s objekty `PersistentVolume` a `PersistentVolumeClaim`.
ÚKOLY: 
 • Zkontrolujte existující třídy StorageClasses
 • Vytvořte nové PVC
 • Rozmístěte pod s PVC.
 • Prozkoumejte režimy PV.
K diskuzi?
 • Jobs
 • Cronjobs
 • Servisní účty a jejich oprávnění
 • Správa Secretu
 • Správa protokolů
 • Event management

Certifikace

Po skončení kurzu obdržíte certifikát a absolvování.

Cíle

Účastníci se seznámí s následujícími pojmy a dovednostmi:
 • Kontejnery a koncepce orchestru
 • Základní koncepty Kubernetes
 • Pokročilý kubectl
 • Správa clusteru Kubernetes
 • Sítě, úložiště a zabezpečení pro Kubernetes
 • Grafy Helm a tabulky

Lektoři

Jiří Snopek
Jiří Snopek

Jirkova vášeň pro předávání zkušeností a znalostí vede k dokonale vypracovaným kurzům a školením. Své pedagogické schopnosti zlepšuje u zahraničních lektorů. Pro své kurzy využívá moderní technologie, nové přístupy, vizualizace, laby. 

Jirka je odborník na open source a své znalosti předává u našich kurzů Linux, Ansible, kontejnerizace, OpenShift, Kubernetes, ArgoCD, Grafana, Proxmox.

Jiří vede tým zaměřený na vývoj i provoz webových a mobilních aplikací. Je správcem systému Linux a architektem infrastruktury v oblasti informačních technologií a bankovnictví. Zkušený v automatizaci, optimalizaci, architektuře infrastruktury a designu aplikací.

Držitel certifikací: Red Hat Certified Trainer of the Year (2019) EMEA - DevOps, Red Hat Certified Specialist in Hybrid Cloud Management, Red Hat Certified Architect Level III, Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Aktuality ke kurzu

Náhledový obrázek novinky
Open Source ostatní 12. 12. 2023
Jaká je naše zkušenost s projektem Jsem v kurzu?

Rozhovor s konzultantkou v oblasti firemního vzdělávání Martinou Dubcovou. Jaká je spolupráce s úřady práce, jaké kurzy schvalují a na co si dát při výběru vzdělavatele pozor.

Náhledový obrázek novinky
Microsoft 365 24. 8. 2023
Využijte státní příspěvek až 50 tis. Kč na IT kurzy

Je to jednoduché. Vše vyřídíte online. Je to pro všechny. O příspěvek mohou žádat zaměstnanci, podnikatelé i maminky na rodičovské dovolené.

Náhledový obrázek novinky
Open Source: Docker 7. 7. 2023
IT evoluce

     Jednou za starých časů žil systémák jménem Jindřich. Byl to oddaný správce systémů ve středně velké firmě. Staral se o svou skupinku serverů a věděl vše o každém z nich. Jenže jak firma rostla, rostl i počet serverů, se kterými musel Jindřich pracovat. 

Předchozí kurzy

Vyjádření účastníků

Václav H.
"Lektor znal problematiku do hloubky a zodpověděl jakýkoli dotaz. Při výkladu postupoval systematicky a vždy dával prostor pro dotazy. Takže mám jen slova chvály :)"

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Aktuality ke kurzu

Náhledový obrázek novinky
Open Source ostatní 12. 12. 2023
Jaká je naše zkušenost s projektem Jsem v kurzu?

Rozhovor s konzultantkou v oblasti firemního vzdělávání Martinou Dubcovou. Jaká je spolupráce s úřady práce, jaké kurzy schvalují a na co si dát při výběru vzdělavatele pozor.

Náhledový obrázek novinky
Microsoft 365 24. 8. 2023
Využijte státní příspěvek až 50 tis. Kč na IT kurzy

Je to jednoduché. Vše vyřídíte online. Je to pro všechny. O příspěvek mohou žádat zaměstnanci, podnikatelé i maminky na rodičovské dovolené.

Náhledový obrázek novinky
Open Source: Docker 7. 7. 2023
IT evoluce

     Jednou za starých časů žil systémák jménem Jindřich. Byl to oddaný správce systémů ve středně velké firmě. Staral se o svou skupinku serverů a věděl vše o každém z nich. Jenže jak firma rostla, rostl i počet serverů, se kterými musel Jindřich pracovat. 

Proč s námi