Zobrazit vše

Změny v platnosti certifikací ITIL® a PRINCE2®

Od 1. ledna 2023 celosvětově uznávané zkoušky u společnosti PeopleCert získáváte na 3 roky. Následně je třeba certifikace obnovit!

Certifikace ITIL a PRINCE2

O jaké certifikace se jedná?

Kandidáti, kteří neobnoví svou certifikaci do 3 let, budou i nadále v registru úspěšných kandidátů (SCR - Successful Candidates Register), ale u jejich záznamu bude poznámka, že certifikace není v souladu s aktuálními požadavky.

Jste již držiteli některé z výše uvedených certifikací? Pak budete obnovovat své certifikace následovně:

  • Pokud jste získali certifikaci před 30. červnem 2020, máte čas do 1. července 2023 obnovit si certifikaci bez ohledu na původní datum udělení.
  • V případě získání certifikace po červnu 2020, je nutné obnovit svou certifikaci do 3 let od získání.

Způsoby obnovení:

  • Absolvovat stejnou zkoušku: Svou certifikaci obnovíte opakovaným složením stejné zkoušky.
  • Absolvovat další kurzy a certifikace: Zúčastníte se dalšího kurzu a zkoušku v rámci dané oblasti.
  • Nasbírat CPD body po dobu 3 po sobě jdoucích let. Pro každou sadu produktů budete muset odeslat alespoň 20 bodů CPD každý rok. Na konci tohoto období se vám pak datum obnovení certifikace prodlouží o 3 roky a cyklus se bude opakovat.

Obnovit certifikaci můžete pouze vyšším certifikátem v dané oblasti. Tzn. certifikace ITIL®4 nebude obnovena získáním certifikace PRINCE2®, ale mohla by být obnovena získáním jakékoli jiné vyšší certifikace ITIL®4.

Ke každé certifikační zkoušce získáváte automaticky 1 měsíc bezplatný přístup k MyAxelos.

Od března 2023 bude kandidátům k dispozici třetí možnost obnovení:

  • Sbírat a zaznamenávat body CPD.

Sledujte nás

The courses on this page are offered by Pumpedu ATO of AXELOS Limited. ITIL® and PRINCE® are registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

ITIL® and PRINCE® are registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 


Proč s námi