Zobrazit vše

Úspěšní IT profesionálové potřebují komunikační dovednosti

Zkoušeli jste již někdy vysvětlit ajťákům, že jejich komunikační dovednosti jsou na nedostatečné úrovni? Že by se nad tím měli zamyslet a komunikovat více otevřeně, vysvětlovat a nebýt negativní? Před deseti lety by jste ajťáka na školení měkkých dovedností ani nedostali. Naštěstí doba pokročila a je na ně vyvíjen tlak, aby komunikovali uvnitř společnosti, ale i ven s dodavateli.

IT specialisté potřebují měkké dovednosti, včetně komunikačních dovedností, aby byli úspěšní ve svých rolích. IT oddělení již nejsou oddělována od zbytku organizace a od IT profesionálů se stále více očekává, že budou spolupracovat s ostatními odděleními a zainteresovanými stranami. Efektivní komunikace je nezbytná pro budování vztahů, řízení očekávání a zajištění, že projekty budou dokončeny včas a v rámci rozpočtu.

Zde je několik příkladů komunikačních dovedností, které jsou zvláště důležité pro IT profesionály:

Naslouchání


Aktivní naslouchání

  • IT odborníci musí být schopni aktivně naslouchat zainteresovaným stranám, aby plně porozuměli jejich požadavkům a očekáváním. To znamená věnovat velkou pozornost tomu, co se říká, klást otázky a v případě potřeby hledat vysvětlení.

Jasná a stručná komunikace

  • IT odborníci musí být schopni vysvětlit složité technické informace způsobem, kterému rozumějí i netechničtí účastníci. To znamená vyhnout se technickému žargonu a používat jasný a stručný jazyk.
Týmová spolupráce


Spolupráce a týmová práce

  • IT profesionálové často pracují jako součást týmu a efektivní spolupráce a týmová práce jsou rozhodující pro úspěch IT projektů. To znamená umět jasně komunikovat, sdílet nápady a spolupracovat na dosažení společných cílů.

Řešení konfliktů

  • IT odborníci musí být schopni efektivně řešit konflikty. To znamená být schopen naslouchat různým názorům, identifikovat hlavní příčinu konfliktů a spolupracovat se zúčastněnými stranami na nalezení vzájemně přijatelného řešení.

Zákaznický servis

  • IT specialisté musí i poskytovat vynikající služby zákazníkům. Zákazníkem je myšlen uživatel jako jsem já, naše účetní nebo výrobní mistr. To znamená reagovat na potřeby zainteresovaných stran, poskytovat včasné a přesné informace a sledovat, aby byly problémy vyřešeny ke spokojenosti zainteresovaných stran.

Rozvíjením těchto komunikačních a dalších měkkých dovedností se IT profesionálové mohou stát efektivnějšími ve svých rolích, budovat pevnější vztahy se zainteresovanými stranami a účinněji přispívat k úspěchu IT projektů a organizace jako celku.

Pumpedu využívá pro školení IT specialistů lektory měkkých dovedností, kteří mají k této skupině blízko. Často to jsou osoby, které se pohybovali v IT světě a s přibývajícími zkušenostmi zjistili jak je důležité mít vhodné dovednosti a to nejen hard skills. Zaměřili se na konkrétní dovednost, kterou pomáhají ajťákům rozvinout. Chápou jejich pohled na svět a školení přizpůsobí jejich zaměření a potřebám.

Poptejte nás na školení pro vaše IT specialisty. Vytvoříme pro váš IT tým kurz na míru.

Vaše osobní data budou použita pouze k zodpovězení dotazu.
Proč s námi