Zobrazit vše

Proxmox jako alternativa k VMware

Dramatické zvýšení cen VMware licencí vede k zamyšlení se nad jiným řešením. Platforma Proxmox je cenově efektivnější a technologicky srovnatelnou alternativou. Jakou jsou její výhody? 

Proxmox je open-source platforma pro virtualizaci, která poskytuje funkce pro správu virtualizovaných prostředků, jako jsou virtuální stroje a kontejnery. Pomocí Proxmoxu můžete vytvářet a spravovat virtuální servery, sdílet zdroje mezi více virtuálními stroji a snadno provádět zálohování a obnovu dat. Tato platforma je často využívána pro budování cloudových infrastruktur a datových center.

Proxmox Virtual Enviroment
Efektivní, škálovatelná a integrovaná virtualizační platforma.

Výhody Proxmoxu

Proxmox male
  • Nízké náklady - Proxmox je open-source platforma, což znamená, že uživatelé platí pouze za podporu a aktualizace. Zatímco VMware vyžaduje placené licence pro většinu svých funkcí.
  • Flexibilita a integrace - Proxmox kombinuje správu virtualizovaných strojů a kontejnerů do jednoho uživatelského rozhraní. To snižuje složitost a umožňuje lepší integraci a správu infrastruktury.
  • Otevřenost a vlastní konfigurace - Díky otevřenému a modulárnímu designu umožňuje Proxmox uživatelům širší možnosti vlastní konfigurace a přizpůsobení svým potřebám. VMware je uzavřenější platformou.
  • Jednoduchá škálovatelnost - Proxmox podporuje clustering. Umožňuje snadné rozšíření infrastruktury podle potřeby, což je výhodné při růstu firmy nebo změnách v požadavcích na výkon a dostupnost.

Je migrace z VMware na Proxmox pro vaši firmu vhodná? Potřebujete prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti administrace Proxmox?

Využijte některé z našich praktických školení Proxmox.

Název Kód Jazyk Délka Forma Termín konání Cena
Základy Proxmox Virtual Environment PU24010025-0001 cz 1 den
učebna
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
učebna
19. 6. 2024 09:00 8 000 Kč
Proxmox VE Administrace bez clusterování PU24010026-0001 cz 2 dny
učebna
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
učebna
20. 6. 2024 09:00 22 000 Kč
Proxmox VE Administrace clusterů PU24010027-0001 cz 2 dny
učebna
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
učebna
25. 6. 2024 09:00 24 000 Kč
Proč s námi