Zobrazit vše

Přehled základních metodik a certifikací projektového řízení

PRINCE2, IPMA a PMI jsou tři různé metodiky projektového řízení. Všechny mají stejný cíl, kterým je dosažení úspěšného projektu. Každá však nabízí unikátní přístup. 

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)

PRINCE2, metodika vytvořená ve Spojeném království, poskytuje detailní a strukturovaný rámec pro řízení projektů. Definuje role a procesy. Klade důraz na kontrolu a dokumentaci projektu. PRINCE2 nabízí certifikace ve dvou úrovních: základní Foundation a pokročilou Practitioner.

PRINCE2 Foundation: Certifikace testuje základní znalosti a porozumění PRINCE2 metodiky a terminologie.

 • Cíl: Potvrdit, že jednotlivec má základní povědomí o PRINCE2 a jeho principech. Může efektivně pracovat v projektovém prostředí řízeném PRINCE2.
 • Formát zkoušky: Multiple-choice otázky.
 • Jazyk zkoušky: Verze 5th je v českém jazyce.  V březnu 2024 bude ale ukončena a nahradí ji nová verze 7.

PRINCE2 Practitioner: Certifikace je pro ty, kteří již mají základní znalosti PRINCE2.

 • Cíl: Potvrdit schopnost aplikovat principy PRINCE2 na reálné projekty a efektivně pracovat jako součást projektového týmu řízeného PRINCE2.
 • Formát zkoušky: Komplexnější otázky a scénáře, které testují schopnost aplikovat znalosti v praktických situacích.
 • Jazyk zkoušky: Zkouška je v anglickém jazyce.
Projektové řízení
Projektové řízení (projektový management) zahrnuje plánování, organizaci, sledování a řízení aktivit tak, aby projekt dosáhl stanovených cílů včetně rozpočtu, časového plánu a dalších požadavků. Projekt je dočasná a jedinečná činnost, která má za cíl vytvořit konkrétní výsledek nebo produkt.

IPMA (International Project Management Association)

IPMA je mezinárodní organizace. Poskytuje různé úrovně certifikací pro projektové manažery. Soustředí se na jejich kompetence. Díky rámcovému přehledu říká, jaké kompetence by měl projektový manažer mít.

IPMA nabízí certifikace na různých úrovních kompetence. Jsou označovány písmeny A, B, C a D, přičemž úroveň A je nejvyšší. Zkouška probíhá v českém jazyce.

 • IPMA Level A (Certified Projects Director): Nejvyšší úroveň certifikace je určena pro zkušené a vysoko kvalifikované profesionály v oblasti projektového řízení. Mají schopnosti řídit velké a složité projekty. Certifikace na úrovni A je vhodná pro ředitele projektů a manažery projektů na nejvyšší úrovni.
 • IPMA Level B (Certified Senior Project Manager): Je vhodná pro zkušené projektové manažery, kteří mají schopnosti řídit složité projekty. Certifikace na úrovni B potvrzuje schopnost úspěšného vedení projektů.
 • IPMA Level C (Certified Project Manager): Je pro projektové manažery se středně pokročilými dovednostmi a zkušenostmi v oblasti řízení projektů. Certifikace na úrovni C potvrzuje, že držitel má dostatečné dovednosti pro úspěšné řízení projektů.
 • IPMA Level D (Certified Project Management Associate): Základní úroveň certifikace je vhodná pro jednotlivce, kteří začínají svou kariéru v projektovém řízení a chtějí získat základní znalosti a dovednosti v této oblasti.

PMI (Project Management Institute)

PMI sídlí ve Spojených státech. Definuje hlavní referenční rámec PMBOK pro projektové řízení. PMBOK obsahuje procesy a znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení projektů. Je velmi detailní a systematický.

PMBOK obsahuje několik klíčových prvků:

 • 1. Znalostní oblasti: Deset znalostních oblastí, jako jsou plánování, řízení rozsahu, řízení času, řízení nákladů, řízení kvality, řízení komunikace a další. Každá znalostní oblast se zabývá určitým aspektem projektu.
 • 2. Procesy: Definuje 49 procesů, které jsou organizovány do pěti skupin (počínaje od iniciování až po uzavření projektu). Každý proces je spojen s určitou znalostní oblastí a poskytuje postup, jak řídit daný aspekt projektu.
 • 3. Termíny a definice: Poskytuje standardizované definice termínů používaných v oblasti projektového řízení, což pomáhá zajišťovat jednotné porozumění pojmovému slovníku projektového managementu.

PMI nabízí řadu certifikací. Například Project Management Professional (PMP) a další, které ověřují dovednosti v oblasti projektového řízení podle PMBOK. Zkoušky jsou v anglickém jazyce.

Jakou metodiku projektové řízení vybrat?

Volba mezi těmito metodikami závisí na potřebách a preferencích vaší organizace. PRINCE2 se zaměřuje na strukturované procesy a kontrolu projektu. IPMA klade důraz na kompetence manažerů a PMI na detailní procesy. Některé organizace kombinují prvky z různých metodik pro vlastní unikátní přístup k projektovému řízení. Zvažte své potřeby a najděte metodiku, která nejlépe vyhovuje vašemu projektu.


Potřebujete s výběrem kurzu či vhodné metodiky poradit? Zavolejte nebo nám napište.


Chcete, abychom vám každý měsíc posílali novinky ze světa vzdělávání? Zadejte váš e-mail do formuláře. Proč s námi