Zobrazit vše

Kapitán letadla lektorem: Cílem je logické a bezpečné rozhodnutí

Stanislav Vojtíšek je bývalým kapitánem jedné z nejprestižnějších leteckých společností světa Turkish Airlines. Jako dopravní pilot pracoval od poloviny 90. let. Během své 25leté kariéry létal s různými typy letadel, včetně Airbusu A330 či Boeingu. 

Dnes se věnuje školení soft skills se zaměřením na komunikaci, leadership, rozhodování, asertivitu nebo stress management. Je také mentorem a konzultantem projektů.

Stanislav Vojtíšek

Jaká byla Vaše cesta z role pilota dopravního letadla na roli lektora a mentora?

Dalo by se říct, že jsem byl dříve lektorem a pedagogem než profesionálním pilotem. Před zahájením letecké kariéry jsem pracoval několik let v zahraničním zpravodajství České televize. Již od poloviny 90. let jsem se věnoval lektorské práci zaměřené na komunikaci. Jako externista jsem také učil na Filozofické fakultě UK v Praze. Tehdy mě zajímala především mediální komunikace. Postupem času jsem rozšířil témata o asertivní a efektivní komunikaci a další s tím související disciplíny, které jako trenér učím dodnes. Když jsem začal létat, uvědomil jsem si, že disciplíny potřebné pro bezpečný let se skvěle hodí i do neleteckého světa.

Můžete uvést příklad?

Jistě, oblíbeným postupem na workshopech je akronym F.O.R.D.E.C. Jedná se o postup, který se v letectví využívá pro rozhodování. Jde o rozvahu situace a následné hledání bezpečných prioritních řešení. Akronymy se pamatují snáz než konkrétní akce. F.O.R.D.E.C. zahrnuje reálné zhodnocení situace (Facts), hledání možných variant (Options), zhodnocení rizik a přínosů každé varianty (Risk and Benefits), rozhodnutí pro jednu z variant (Decision), jeho provedení (Execution) a nakonec kontrolu (Check).

To zní celkem jednoduše.

Uznávám, že tenhle postup může vypadat až banálně. Ale zachránil už mnoho životů. Jde na něm cvičit celou řadu dovedností. Je to týmová hra. Všichni na „palubě“ do toho mohou a měli by vstoupit a společně najít řešení. Kapitán je leaderem, který to moderuje a svojí autoritou přebírá zodpovědnost za finální rozhodnutí. F.O.R.D.E.C. se osvědčil manažerům při rychlém a efektivním rozhodování v krizových situacích. Je to de facto stejné, jako když let přirovnáte k projektu – také budete kontrolovat kam letíte, jaké jsou tam podmínky, jestli na to máte vhodný stroj, dostatek paliva, dobře kvalifikovaný tým.

Název Kód Jazyk Délka Forma Termín konání Cena
Ochutnávka: Zažij soft skills jinak PU24010005-0001 cz 2 hodiny
učebna
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
učebna
1. 3. 2024 09:00 0 Kč

Létání je nejbezpečnější způsob cestování. Jaké jsou podle Vás klíčové oblasti tohoto úspěchu?

Jde hlavně o skutečný a správný leadership, dobře zvládnutý proces rozhodování a řazení priorit, eliminaci nevratných chyb a stress management. Nezbytná je schopnost efektivně komunikovat. Důležitou roli hraje také automatizace.

To jsou klasická témata soft skills školení. Vy však do nich zapojujete Vaše zkušenosti z leteckého světa. Jaké další oblasti jako lektor ještě školíte?

Profesí, kde musíte přijmout absolutní zodpovědnost za své rozhodnutí, umět se rychle a správně rozhodnout, dělat minimum chyb, je celá řada. Při své lektorské praxi jsem se setkal s lékaři, s obsluhou jaderných reaktorů, se špičkovými manažery. Postupně jsem rozšířil témata o bezpečnost, standardizaci postupů, výběr vhodných kandidátů, jejich výcvik nebo udržování kvality.

O jaká školení je největší zájem?

Zájem je rozložen poměrně rovnoměrně. V poslední době se zvyšuje poptávka po automatizaci procesů a rozhraní, kdy automatika dosáhla svého maxima a nyní jsou žádána lidská kreativní řešení. Velký zájem je také o týmová cvičení s využitím letadlového kabinového trenažeru.

Jaké konkrétní dovednosti a poznatky z letectví integrujete do týmových cvičení?

V podstatě se jedná o teambuilding. V simulátoru trupu letadla řeší leader a jeho tým různé zátěžové situace. Hodnotíme také předem definované kompetence účastníků. Cvičení zahrnuje simulace nouzových stavů na palubě, které vždy končí evakuací prostoru po skluzech nebo přes křídlo. V trenažeru umíme zakouřit kabinu, procvičit hašení požárů a vytvořit autentickou atmosféru s hlukem, křikem cestujících a plameny za okny. Je to náročné, ale zároveň oblíbené a přínosné cvičení.

Stanislav Vojtíšek

Automatizace stále více přebírá rutinní úkony, nejen v letectví. Co tato nová situace přináší?

Stojíme před novou výzvou. Automatizace pracuje bez stresu, přesně a v určité míře i autonomně. Stáváme se operátory, kteří reagují na signály systému. Buď monitorujeme, že systém funguje správně, nebo vykonáme úkon na jeho žádost. Ale stále je zde prostor, kdy musíme být autoritou my – převzít ruční řízení, stanovit pořadí akcí a rozhodnout, jak budeme postupovat, až se problematická situace vyřeší. Nebo může systém fungovat, ale v degradovaném režimu, což přináší úplně jinou situaci. V této fázi je třeba být kreativní, hledat alternativy a přizpůsobovat se omezením. Často se v této fázi objevují chyby jako emocionální reakce či zkratkovité jednání. I proto se už dnes výrobci letadel snaží minimalizovat postupy, které člověk musí provádět z paměti. A když už to nastane, pak se využívají právě různé akronymy.

Co si účastníci na Vašich kurzech chválí?

Účastníci oceňují inspiraci z letectví a relativní jednoduchost a funkčnost postupů. Často jsou překvapeni tím, že v pilotní kabině většina věcí neprobíhá v sekundách, na rozdíl od filmů. Důležité je nespěchat a pečlivě zvážit každý krok s ohledem na priority a následky. Situací, kdy je třeba reagovat okamžitě, je skutečně málo. Při workshopech se zaměřuji na interaktivitu a často diskutujeme různé vzorové situace. Cílem je rozvíjet schopnost správného manažerského nebo samostatného rozhodování. Účastníci představí svá řešení a během rozboru zjišťujeme slabá místa nebo chyby. Právě zde se ukazuje, jak pomocí některých modelů z letectví mohou mít své rozhodování jednodušší a bezpečnější.

Prozradíte nám nějaký simulační scénář, který využíváte? Máte nějaký vtipný zážitek ze školení?

Jedno cvičení je určeno pro astronauty NASA po přistání na Měsíci, a další simuluje poruchu motoru během letu nad Atlantikem. Cílem není nalézt správné „letecké“ řešení, ale spíše logické a bezpečné rozhodnutí. Účastníci si často vymýšlejí hodně zábavné scénáře. Například při přistání na Měsíci prioritizují sirky, aby si mohli zakouřit. Ačkoliv vzhledem ke složení atmosféry oheň na Měsíci rozdělat nelze. Při letu nad Atlantikem mohou navrhovat nejméně vhodné letiště (nejvzdálenější a se špatným počasím) s argumentem, že tam čepují dobré pivo, které má kapitán rád.


Děkujeme, Stando, za rozhovor.


Chcete se Standou potkat a zjistit konkrétní postupy, které používají piloti pro rozhodování? Přihlašte se na:

Název Kód Jazyk Délka Forma Termín konání Cena
Ochutnávka: Zažij soft skills jinak PU24010005-0001 cz 2 hodiny
učebna
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
učebna
1. 3. 2024 09:00 0 KčProč s námi